Färdigheter och förmågor för att kunna leva självständigt.

Träningslägenheter är en typ av boendealternativ som erbjuds för personer som behöver stöd och träning för att utveckla eller förbättra sina färdigheter och förmågor för att kunna leva självständigt.

Bild på flicka som sitter på golvet

Om träningslägenhet -

Dessa lägenheter är avsedda att fungera som en övergångsperiod eller en träningsmiljö för personer som tidigare har haft svårigheter att bo på egen hand, till exempel på grund av psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar eller andra utmaningar.

I en träningslägenhet ges individen möjlighet att öva och utveckla vardagsfärdigheter, såsom matlagning, städning, hantering av ekonomi och personlig hygien. Lägenheterna är ofta utrustade med de nödvändiga faciliteterna och resurserna för att stödja individens utveckling och träning.

Syftet med träningslägenheter är att ge personen möjlighet att gradvis öka sin självständighet och förmåga att klara av att bo på egen hand. Personal finns tillgänglig för att ge stöd, vägledning och träning. Det kan också finnas möjlighet till regelbunden uppföljning och utvärdering för att bedöma individens framsteg och anpassa stödet och träningen efter behov.

  • Utredning Vi utför noggranna utredningar för att identifiera personens unika behov och utmaningar. Detta hjälper oss att utforma en individuell plan för att utveckla och förbättra deras färdigheter för självständigt liv.
  • Etablering Vi stöder individen i etableringen av ett självständigt liv, med hjälp av våra träningslägenheter. Här kan de utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter, med stöd och vägledning från vår personal.
  • Utslussning Vårt mål är att underlätta övergången till ett självständigt liv. Genom kontinuerlig uppföljning och anpassning av träningen baserat på individens framsteg, säkerställer vi att de har verktygen och färdigheterna för en stabil framtid.

Vi är redo när du är.

Kontakta oss dygnet runt med din förfrågan.