Vi möjliggör oftast ett eget boende för klienter inom 4-6 månader.

Vi tror på effektiva placeringar och att tillhandahålla rätt stöd för individen. 87% av alla placeringar hos oss får ett stadigvarande boende med ett eget bostadskontrakt.

För handläggare - Vi har tillgängliga platser.

Vi har tillgängliga platser för dem som behöver skyddat boende. Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med placering och rådgivning. Vi finns tillgängliga dygnet runt.

  • Utredning Vi gör grundliga utredningar för att förstå individens situation och behov, vilket hjälper oss att skapa en anpassad plan och erbjuda rätt stöd för att främja övergången till självständigt liv.
  • Etablering Vi stöttar individen i etableringen i en ny miljö genom kontinuerlig tillsyn och stöttning för att skapa trygghet och säkerhet. Vi erbjuder även praktiskt stöd och vägledning.
  • Utslussning Vi samarbetar för att underlätta övergången till ett självständigt liv. Vi erbjuder stöd och resurser för att säkerställa nödvändiga verktyg och färdigheter för en stabil och trygg framtid.

Vi har omfattande erfarenhet av människor i utsatta situationer.

Vi möter individen i den situation de befinner sig i och formar långsiktiga planer framåt för att förbereda inför ett självständigt liv.

Bostadskontrakt

87% av alla placeringar hos oss får ett stadigvarande boende med ett eget bostadskontrakt.

Stöd efter behov

Tillsyn och stöttning med jour dygnet runt, etableringsstöd på plats samt familjeaktiviteter.

Konsultuppdrag

Vi kan även erbjuda socialtjänsten konsultstöd och problemlösning.

Vi är redo när du är.

Kontakta oss dygnet runt med din förfrågan.