En trygg och säker miljö för utsatta personer.

Vi har skyddade boenden över hela Sverige, både i mindre och större städer. Våra skyddade boenden erbjuder en trygg och säker miljö för personer som är utsatta för hot, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och liknande situationer.

Bild på flicka som sitter på golvet
av placeringar får ett stadigvarande boende med ett eget bostadskontrakt.
87%
upphandlade kommuner av skyddat boende i Sverige
52
utförda insatser inom skyddat boende
200+

Om skyddat boende -

Saplings skyddade boende är till för alla individer som utsatts för hot och våld och är i behov av insatsen skyddat boende. Vi har särskild kompetens inom säkerhet och skydd och säkerställer bland annat kvalitén genom relevanta utbildningar samt kompetensutveckling för samtliga inom verksamheten.

Sapling utför utredningar inom hot och våld och uppskattade regelbundna hot- och riskbedömningar. Skyddssökande placeras inom vår verksamhet utifrån bedömning av skyddsbehov som utförs av socialtjänsten i berörd kommun.

  • Utredning Vi gör grundliga utredningar för att förstå individens situation och behov, vilket hjälper oss att skapa en anpassad plan och erbjuda rätt stöd för att främja övergången till självständigt liv.
  • Etablering Vi stöttar individen i etableringen i en ny miljö genom kontinuerlig tillsyn och stöttning för att skapa trygghet och säkerhet. Vi erbjuder även praktiskt stöd och vägledning.
  • Utslussning Vi samarbetar för att underlätta övergången till ett självständigt liv. Vi erbjuder stöd och resurser för att säkerställa nödvändiga verktyg och färdigheter för en stabil och trygg framtid.

Vi är redo när du är.

Kontakta oss dygnet runt med din förfrågan.