- Med kompetens, kreativitet och mod formar vi insatser där varje individ får förutsättningar att blomstra.

Sapling betyder ungt träd, en planta som har stor potential som alla människor. Precis som en planta som har förmågan att bli ett ståtligt träd, strävar vi på Sapling efter att genom våra stöd-, vård- och omsorgsinsatser ge människor de optimala förutsättningarna att utvecklas till sin fulla potential.

På Sapling anser vi att det är vår plikt som aktörer att skapa möjligheter för samhällets alla individer att stärka sina rötter och växa, genom en grund av trygghet och möjliggörande. Vi har dedikerat oss åt att erbjuda varje individ vi kommer i kontakt med chansen att göra just detta.

Som Sapling är vi inte bara en organisation; vi är en förlängd arm och en oumbärlig länk mellan uppdragsgivaren och individen. Genom att vara upphandlade i flera kommuner runt om i Sverige är vi stolta över att vara den starka partnern som främjar tillväxt och utveckling för varje individ vi berör. Vi blickar framåt med passion, redo att skapa en framtid där varje människa kan blomstra och nå nya höjder.

i kundnöjdhet från uppdragsgivare
94%
upphandlade kommuner
52
utförda insatser
600+

Kärnvärdeord (K.R.E.N.K) - Ett lekfullt ordspel där varje bokstav står för något fantastiskt.

Vår version av K.R.E.N.K är allt annat än negativt, det är en positiv kraft som driver oss att vara det bästa för våra uppdragivare, klienter och för varandra.

Låt oss tillsammans skapa en värld där varje individ har förutsättningarna att blomstra och där kvalitet och vår lekfulla tolkning av KRENK är mer än bara ord - de är vår verklighet på Sapling.

  • KUNDFOKUS. Dedikerade till att uppfylla önskemål och behov genom kompetens, hängivenhet och värme.
  • RESPEKT. Omfamnar respekt genom ärlighet, hjälpsamhet och erkännandet av alla människors lika värde.
  • ENTREPRENÖRSSKAP. Nyckeln till att förverkliga idéer, upptäcka möjligheter och skapa innovativa lösningar.
  • NÄST BÄST. Ödmjuka och självkritiska för att kontinuerligt förbättra oss själva, vår omgivning och vår verksamhet.
  • KÄRLEK. Utgör grunden för all trygghet och utveckling, både fysiskt och psykiskt.

Syftesdriven organisation - Hur vi arbetar på Sapling.

Vi på Sapling drivs av ett kraftfullt syfte - att skapa förutsättningar för människor att blomstra och förbättra sina liv genom utveckling. Vår passion ligger i att vara en länk till en bättre tillvaro, där varje individ har möjlighet att växa och må bra.

Kvalitet som grundpelare

Kvalitet som grundpelare: Vårt kvalitetsarbete är inte bara en process - det är en livsstil. Vi är ständigt självkritiska och prestigelösa, vilket genomsyrar varje led i vår verksamhet. För oss betyder kvalitet att aldrig stagnera, alltid utmana oss själva och ha ödmjukheten att sträva efter att vara Näst-bäst.

Vi är redo när du är.

Kontakta oss dygnet runt med din förfrågan.