Trygghet och stöd till barn som av olika skäl inte kan bo i sina egna hem.

Sapling är auktoriserade att bedriva jour- och familjehem och våra insatser anpassas efter varje individ baserat på deras behov och situation, enligt socialtjänstens bedömning.

Bild på flicka som sitter på golvet

Om jour- och familjehem - Vad är jour- och familjehem?

Jourhem och familjehem spelar en viktig roll i att ge trygghet och stöd till de barn som av olika skäl inte kan bo i sina egna hem.

Familjehem är avsedda som en mer långsiktigt lösning, medan jourhem tar emot barn med kort varsel och för en kortare tid. I vissa fall kan ett jourhem övergå till att bli ett familjehem för en specifik individ. Då placeringar ofta sker akut är det viktigt att det alltid finns en tillgänglig vuxen.

  • Dedikerad konsulent Alla våra jour- och familjehem har en dedikerad konsulent som alltid finns tillgänglig för att ge stöd och vägledning.
  • Handledning och stöd Vi erbjuder handledning och stöd till alla våra jour- och familjehem. Vi har även ett nätverk av andra jour- och familjehem med möjlighet att dela erfarenheter.
  • Dygnet runt-jour Vi har dygnet runt-jour för att kunna ta emot barn med kort varsel och ge stöd till våra jour- och familjehem.

Vi är redo när du är.

Kontakta oss dygnet runt med din förfrågan.