Saplings skyddade boende är till för alla individer som utsatts för hot och våld och är i  behov av  insatsen skyddat boende. Vi har särskild kompetens inom säkerhet och skydd och säkerställer bland annat kvalitén genom  relevanta utbildningar samt kompetensutveckling för samtliga inom verksamheten. Sapling utför utredningar inom hot och våld och uppskattade regelbundna hot- och riskbedömningar.

Skyddssökande placeras inom vår verksamhet utifrån bedömning av skyddsbehov som utförs av socialtjänsten i berörd kommun.

Skyddsplacering kan tillgodoses i olika former:

  • Kollektivt skyddat boende
  • Skyddat boende i lägenheter
  • Skyddat jourhem