Bakgrund

Allt började med två samhällsentreprenörer och en speciallärare som förenades i längtan efter att göra skillnad i och för samhället. Tillsammans såg vi stora behov bland utsatta barn och unga, men också stora möjligheter att genom innovativt tänkande och med kvalité som ledstjärna utarbeta nya sätt att arbeta för att stödja och hjälpa dessa grupper på bästa sätt.

Gemensamt för samtliga grundare är viljan att hjälpa utsatta att skapa bättre förutsättningar att utvecklas som samhällsmedborgare. Sapling arbetar utifrån mottot ”av folket, för folket” –

Efter längre erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet och en tydlig vision om verksamheter inom vård och omsorg grundades Sapling. Under början på 2016 tog initiativtagarna beslutet att utveckla konceptet och starta bolaget Sapling AB som en privat aktör inom vård och omsorg.

 

Betydelse & förhållningssätt

Sapling betyder ungt träd, en planta som kommer utvecklas till ett framtida fullvuxet träd. Vårt mål är att Saplings stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska skapa och erbjuda människor rätt förutsättningar för att kunna växa till sin fulla potential.

Ansvaret vilar på oss som aktörer att fler människor i samhället, genom trygghet och etablering, får förutsättningar att stärka sina rötter och utvecklas. Det är något vi önskar att alla människor vi kommer i kontakt med ska få möjlighet att göra.

Sapling är en förlängd arm till, och länk mellan, uppdragsgivaren och individen.  Vi  är  idag upphandlade i flertal kommuner runt om i Sverige.