Sapling har tillstånd att bedriva jour- och familjehem. Insatserna kan skräddarsys efter individens behov och situation, utifrån socialtjänstens bedömning.

Vid behov av mer omfattande insatser som riktar sig mot särskilt sårbara grupper (missbruk, kriminalitet, hedersrelaterat våld, hemmasittare, neuropsykiatriska diagnoser eller annat/annan normbrytande beteende och sårbarhet), finns tilläggstjänster såsom kvalificerade jourhem och förstärkta kvalificerade jourhem.

Vi utför följande uppdrag:

 • Jourhem
 • Kvalificerat jourhem
 • Förstärkt kvalificerat jourhem (inkluderar en kvalificerad kontaktperson knuten till ungdomen samt en avlastningsfamilj)
 • Familjehem
 • Undervisning och utbildning för skolpliktiga placerade barn och unga.(Exempelvis hemmasittare)

 

Är du vårt blivande jour- eller familjehem?

  Namn

  E-post

  Telefon

  Meddelande