Vision

Att skapa bättre förutsättningar för människor i samhället.

Kvalitet

Sapling säkerställer att grundläggande krav och mål i kvalitetsarbetet uppnås. Vi utför kontinuerligt aktiviteter för att utveckla kvaliteten och kompetensen inom olika områden i verksamheten.

Värdegrund

Saplings målsättning är att vara en förebild för hur organisationer ansvarsfullt kan bidra till utveckling och lösa komplicerade samhällsutmaningar genom kreativt samhällsentreprenörskap.
I vårt arbete och kvalitetssäkring utgår vi från våra värdeord: Trygghet, Utveckling, Medmänsklighet, Meningsfullhet, Ansvar och Respekt.

Sapling TUMMAR inte på värdegrunden!

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Meddelande

  Kontaktuppgifter

  Box 44026
  100 73 Stockholm
  kontakt@sapling.se

  010 - 177 27 77