Många sociala och fysiska faktorer tenderar att försvåra möjligheten för skolpliktiga barn att tillgodogöra sig undervisningen i skolan. För elever som exempelvis hemmasittare, medföljande barn inom skyddsplacering eller långvarig sjukdom kan det vara avgörande för framtiden att skolmotivationen upprätthålls.

På skolbryggan arbetar legitimerade lärare, speciallärare och resurspedagoger. Skolbryggan bistår med digital och IRL undervisning inom skolans kärnämnen, idrott och estetiska uttrycksformer.

 

Vi erbjuder följande stödinsatser:

 • Digital och IRL undervisning
 • Pedagogisk utredning
 • Motivationsarbete.
 • Skapar elevportfolio – vår elevdokumentation Kompletterar och uppdaterar elevdokumentation och kartläggning från den tidigare, eller aktuella skolan.
 • Utför kunskapsprov och möjliggör nationella prov.
 • Elevöverlämning vid ny skolstart eller återvändande till hemmahörande skola.
 • Skolbryggan mentor och resurs: individuell kontaktperson.
 • Stöttar och hjälper vårdnadshavare att ordna en ny skolplats, vid önskemål och behov.
 • Handledning för skolpersonal: som arbetar med, eller ska ta emot eleven.
 • Föreläsning: om elever som upplever våld i hemmet, Relationsskapande i skolan och skolprestation.

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Meddelande

  Kontaktuppgifter

  Box 44026
  100 73 Stockholm
  kontakt@sapling.se

  010 - 177 27 77