Sapling erbjuder olika insatser inom öppenvård för barn, ungdomar och vuxna. Insatserna matchas och skräddarsys efter det behov som socialtjänsten bedömer är aktuella utifrån den enskildes situation.

På Sapling finns kvalificerade kontaktpersoner med spetskompetenser inom olika områden, exempelvis avhopparverksamhet, kriminologi, missbruk, beteendevetenskap, neuropsykiatriska stödbehov, barns utveckling och utbildning.

Vi erbjuder även kvalificerade kontaktpersoner som utökat stöd för barn och unga med behov av extra insatt stöd i jour och familjehem.
En kontaktpersons huvudsakliga uppgift är att uppdraget och insatsen för individen utförs med Sapling kvalité. Kontaktpersonens uppgift är att fungera som ett personligt stöd och hjälpa individen praktiskt och emotionellt.

Vi kan bistå med följande:

  • Kontaktperson
  • Kvalificerad Kontaktperson (Kontaktperson med specifik kompetens)
  • Familjestöd/pedagog
  • Familjebehandling
  • Omsorgsbedömning
  • Umgängesstöd
  • Trappansamtal