För Sapling är alla människors lika värde en självklarhet. Saplings målsättning är att vara en förebild för hur man ansvarsfullt kan bidra till utveckling och lösa komplicerade samhällsutmaningar genom kreativt samhällsentreprenörskap.
I vårt arbete och kvalitetssäkring utgår vi från våra värdeord (Trygghet, Utveckling, Medmänsklighet, Meningsfullhet, Ansvar och Respekt).

Sapling TUMMAR inte på värdegrunden!