Aktuella tjänster

Samhällshjälte verksamhetschef sökes till SoL

Se vår fullständiga annons här.

Sapling är inte som andra vård- och omsorgsbolag även om vi använder samma terminologi. Vi utför uppdrag för skattepengar och vi tar det förtroendet på största allvar. Vi tror på kostnadseffektiva och hållbara insatser där målet är att vi inte längre ska behövas.

I Saplingfamiljen har vi 15 heltidstjänster som utgörs av 25 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus – att finnas till för behövande i samhället. Vi ser oss själva som samhällshjältar och tillsammans skapar vi trygghet och meningsfullhet för alla. I organisationen finns en drivkraft för att på ett innovativt, modigt och ansvarsfullt sätt lösa utmaningar med utsatthet för dagens och morgondagens samhällsinvånare. Vi är upphandlade inom konsulentstödda jour- och familjehem samt skyddade boenden i olika former.

UPPDRAGET
I rollen som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret inklusive personal-, ekonomi- och budgetansvar inom områdena jour- och familjehem, skyddat boende och öppenvårdsinsatser. Du kommer att vara en del av Saplings ledningsgrupp och rapporterar direkt till ägargruppen.

Du säkerställer att verksamheten har rätt kompetens för sina uppdrag. Främst leder du handläggare, familjehemskonsulent, kontaktpersoner och stödpersonal men du har ett övergripande ansvar för alla anställda inom din avdelning. Din arbetsgrupp består främst av socionomer, kriminolog, speciallärare och behandlingsassistenter.

Du förväntas kunna inspirera, skapa glädje och ge förutsättningar för ett gott resultat samt god måluppfyllelse baserat på nyckelprestationsindikatorer. Det betyder att du ska vara resultatdriven och sporras av att nå dina mätbara uppsatta mål vare sig det är dina individuella eller gemensamma från ledningsgruppen.

Nu har det blivit många klyschiga påståenden efter varandra för hur du ska vara och fler är på väg längre ner. Vad det egentligen kokar ner till är att vi letar efter någon med dokumenterad erfarenhet av att leda och coacha duktiga medarbetare till att prestera på toppen av deras förmåga.

Tillsammans med din arbetsgrupp utformar du ett hållbart arbetssätt för samtliga medarbetare som uppmuntrar till utveckling, vilket är en del i vårt arbete för en lärande organisation. Du ska verka utifrån ett helhetsperspektiv och med ett operativt förhållningssätt.

Utifrån ägargruppens mål och beslut, samt gällande lagstiftning, driver och kvalitetssäkrar du verksamhetens arbete. Sapling understryker behovet av ett arbetssätt som säkerställer mycket god kvalitet.

Sapling jobbar för att underlätta våra uppdragsgivares arbete. Arbetssättet ska vara samverkande och karaktäriseras av kompetens, transparens och teamarbete. Tydliga och kommunicerade riktlinjer ska ligga till grund för arbetet. Vikten av att skapa samsyn och en förmåga att se till helheten understryks. Ett kommunikativt, informativt och pragmatiskt arbetssätt önskas.

SAPLA är ett begrepp vi använder som innebär att vi inte ser hinder utan möjligheter till lösningar. Just precis så vill vi att du ska vara – en Saplare!


Vi söker också regelbundet fenomenala kontaktpersoner och familjehem. Mejla oss på jobb@sapling.se om du vill skicka in ditt CV för uppdrag inom kontaktmannaskap.

Vänligen fyll i formuläret vid önskemål om att bli ett av våra familjehem.